Arşivler

Atık Yağların Çevreye verdiği Zararlar

Günümüzde her alanda  kullandığımız yağların bilinçsizce kullanımı , yağların lavabo ve  benzeri yerlerden tahliye edilmesi sonucu çevreye verdiği zarar  ise 1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirletmekte ve bu  yapılan hatalar sonucunda atık yağlar evrensel olarak su kirliliğinin %25’ini kirletmesine neden olmaktadır.
Atık yağların  çevreye vermiş olduğu %25 lik  zarar sonucunda deniz, göllere ve akarsulara ulastığı anda suyun kirlenmesine oksijen azalmasına neden olarak balıklar ve diğer canlıların tahribatına neden olur.
Kulllanılan atık yağlar lavaboya dökülmesi sonucu dren sisetmine yağışır ve kanalizasyon boru hattındaki atıkların yapışmalarına ve zamanla borunun tıkanmasına  neden olur.
yağ ve gresler kimsayal olarak  çözülmeye karşı dayanıklıdırlar. Bu nedenden dolayı gres ve yağ kullanan  firmaların kullanımı sonucunda toprağa karışan atık yağ toprağın kalitesini düşürür.

Reklamlar